C Ideudvikling

Er I klar til at søge fonde eller skal jeres koncept og strategi udvikles først?

C Muligheder kan hjælpe jer i opstartsfasen. Firmaet kan blandt andet hjælpe jer med:

Ideudvikling

Projektdesign

Blive klar jeres på mål og værdier

Kortlægning af mulige partnere (interessentanalyse)

Få lavet en logisk og salgsbar fortælling om effekterne af jeres projekt.

Risikoanalyse

Problemtræ og målhierarki

Kontakt mig gerne for uddybning