C Afrapportering og evaluering

Mange af de større private fonde stiller krav om specifikke analyser, afrapporteringsmetoder og projektstyringssystemer. C Muligheder kan bistå med at sikre, at I lever op til fondenes krav. C Muligheder kan blandt andet bistå med:

Finde et system til afrapportering og projektstyring der passer til netop jer

Evaluering af og afrapportering på jeres projekter

 

Brug af afrapportering som et taktisk redskab til at søge nye fonde

MSC-evaluering, indikatorbaseret-evaluering, milepæle, spørgeskemaer…

Risikoanalyse og interessentanalyse

LFA-matrix

Projektstyringsredskaber

Forandringsteori (TOC) og forandringsteorimodel

Kontakt mig gerne for uddybning